16-26 Haziran 2014 tarihleri arasında Stanford Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir grup yazılım uzmanı, Darüşşafakalı öğrencilere özel 11 günlük bir yazılım atölyesi düzenleyecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde gerçekleştirilecek olan programın koordinatörlüğünü 23 yıldır Silikon Vadisi’nde yaşayan Darüşşafaka mezunu elektrik-elektronik mühendisi Asena Gencel McKeown ve eşi yazılım profesörü Nick McKeown üstlendiler. Türkiye’den 15, yurtdışından 7 öğrencinin katılacağı yazılım kampı 11 gün sürecek. Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla annesi veya babası vefat etmiş, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak, onların yaşamlarını değiştiriyor. Tarihi boyunca dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriğini değiştiren bir okul olan Darüşşafaka, Osmanlı döneminde süregelen savaşlarda Batılı milletlerin kullandığı telgrafın önemli bir araç haline gelmesi nedeniyle telgrafçılığı eğitim programına dâhil etmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra doğan öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için öğretmen yetiştiren bir okul işlevi üstlenmişti.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları şimdi de öğrencilerini teknoloji çağına en iyi şekilde hazırlamak amacıyla 2014 yaz döneminde özel bir program başlattı. 16-26 Haziran 2014 tarihleri arasındaStanford Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir grup yazılım uzmanı,Darüşşafakalı öğrencilere özel 11 günlük bir yazılım atölyesi düzenleyecek. DarüşşafakaEğitim Kurumları kampüsünde gerçekleştirilecek olan programın koordinatörlüğünü23 yıldır Silikon Vadisi’nde yaşayan Darüşşafaka mezunu Asena Gencel McKeown veeşi yazılım profesörü Nick McKeown üstlendiler. Türkiye’den 15, yurtdışından 7öğrencinin katılacağı yazılım kampı 11 gün sürecek.

Gelişmiş ülkelerde temel eğitimin bir parçası haline gelen ve ilkokuldan itibaren müfredata eklenen kod yazmanın öneminin Türkiye’de anlaşılması için başlatılan proje kapsamında eğitime katılan çocuklar, yabancı dil kadar önem taşıyan bu beceriyi elde edecekler. Darüşşafaka’danSilikon Vadisi’ne bir başarı öyküsü Projenin koordinatörlüğünü,Stanford’da yazılım profesörü olan eşi Nick McKeown ile birlikte üstlenenDarüşşafaka mezunu Asena Gencel McKeown, konuyla ilgili şunları söyledi:  “İlkokul 4’üncü sınıfta elimdeki Sümerbankvaliziyle ürkerek girdiğim kapıdan Lise 2’de Pearson Kolej sınavını kazanarakçıktım. Darüşşafaka uçak biletimi aldı, cebime harçlığı bile koyup beniKanada’ya gönderdi. İyi eğitim temelim sayesinde 2 yıl sonra kendimi LafayetteKolej’de elektronik elektronik mühendisliği, sonra da ABD’de Stanford’daelektronik masteri yaparken buldum. Uzun süre Cisco Systems’de mühendis veyönetici olarak çalıştım. Şimdi eşim Nick McKeown, kızlarım Jessica, Zoe veOlivie Meryem McKeown’la Silicon Vadisi’nde yaşıyoruz. Bugün artık benim deDarüşşafaka için bir şeyler yapma zamanım geldi. Düzenlediğimiz program ile bugünün ve geleceğin Darüşşafaka öğrencilerine olan borcumuzu ödüyoruz. Onların ellerinden tutmak hepimizin görevi.”

Teknoloji toplumuna hazır gençler yetiştirmek Standford Üniversitesi yazılım profesörlerinin eğitmenliğinde gerçekleştirilecek olan projeyle ilgili çok heyecanlı olduklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş,“Tarihi boyunca daima Türkiye’nin en saygın eğitim kurumları arasında yer alan Darüşşafaka, içinde bulunduğu dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriğini değiştiren bir okul olmayı başarmıştır. Öğretmen başına ortalama 7 öğrenci ve her altı öğrenciyebir bilgisayar düşen, her dersliğinde projektör, perde ve ses sistemleri bulunanDarüşşafaka’da çocukların ezberden uzak, yaşayarak öğrenmeleri için fizik,kimya, bilgisayar gibi dersler laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Eğitim dili1955’ten bu yana İngilizce olan Darüşşafaka öğrencileri Stanford Üniversitesiprofesörlerinin vereceği dersleri rahatlıkla izleyebilecek seviyededir.Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenlive topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmeleri, teknoloji toplumuna eniyi şekilde hazır olmaları için bu projeye tam destek veriyoruz.” diye konuştu.

Darüşşafaka 151 yıldır eğitimle yaşamları değiştiriyor DarüşşafakaCemiyeti, 1863 yılından beri “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdürüyor. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz veyetenekli çocuklarımıza kaliteli ve çağdaş eğitim olanağı tanıyor ve onlarındüşünen, sorgulayan, çevrelerine ve ülkelerine karşı sorumlu, aydın bireylerolarak hayata atılmalarını sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir köşesinden,sınavla seçilen 1.000’e yakın çocuğumuz, Darüşşafaka’da ortaokul 1. sınıftanliseyi bitirinceye kadar tam burslu, yatılı ve İngilizce eğitim görüyor.

Darüşşafaka Cemiyeti bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden bu yana, hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların bağışlarıyla varlığını sürdürüyor. Darüşşafaka öğrencilerinin eğitim, barınma, beslenme, kıyafet, sağlık, kitap, kültürel aktiviteler, cep harçlığı gibi yaşam giderleri ve aynı zamanda üniversite eğitimini sürdüren Darüşşafaka mezunlarına sağlanan burslar da dahil olmak üzere tüm giderler, hayırseverlerin, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden kurum ve şirketlerin destekleriyle karşılanıyor.